TSJERNOBYL

Tsjernobyl heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen (eerste vermelding in 1193), en heeft sinds de 16e eeuw een sterke Joodse invloed (meer over de Joodse geschiedenis in onze blog). Tsjernobyl werd sterk getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog, onder de Sovjet-Unie werd het een centrum voor scheepsreparatie aan de rivier Pripyat.

Door zijn lage bevolkingsaantal en gemakkelijke toegang tot water, werd het Tsjernobyl district door het Ministerie van Energie van de USSR uitgekozen voor de bouw van een kerncentrale, slechts 20 kilometer ten noorden van de stad Tsjernobyl. De bouw van de kerncentrale van Tsjernobyl door V.I. Lenin begon in 1970. Tegelijkertijd werd in de nabijheid Pripyat gebouwd, een satellietstad die dezelfde naam droeg als de nabijgelegen rivier. Na de lancering van de eerste reactor in 1977 werd de stad Pripyat bevolkt door 14.000 inwoners. Dankzij de vervoersverbindingen – bussen, treinen en zelfs boten – werd het een regionaal centrum met grote perspectieven. De plannen van de Sovjets voor de centrale van Tsjernobyl waren groot – het moest de grootste kerncentrale ter wereld worden met 12 reactoren, elk met een energie vermogen van 1000 MW. Er waren 4 reactoren in werking en nog eens 2 waren al in aanbouw toen het lot van de centrale veranderde.

Image

De ramp in Tsjernobyl – wat is er werkelijk gebeurd?

Het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl vond plaats op 26 april 1986. Het was de grootste kernenergie ramp in de geschiedenis van de mensheid. De explosie vond plaats in het vierde blok van de kerncentrale van Tsjernobyl, gelegen op slechts 120 km van Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, en dicht bij de grens met Wit-Rusland.

De kerncentrale van Tsjernobyl was op dat moment een van de grootste ter wereld. Ze was ook gewijd aan een strategisch militair programma voor het Sovjetleger. De eigenlijke explosie was het gevolg van een samenloop van verschillende factoren. Naast het feit dat de reactor niet over een geactualiseerd veiligheidssysteem beschikte, was er ook sprake van een laag automatiseringsniveau. In de fatale nacht van 26 april was er een experiment gaande in reactor nr. 4 van de kerncentrale van Tsjernobyl, dat het traagheids bereik van de turbogenerator had moeten testen. Het verlagen van de energie-output tot bijna stilstand van de nucleaire kettingreactie, gevolgd door een abrupte verhoging van de energie-output door de operatoren, samen met het stilvallen van het koelwater naar de reactorkern, resulteerde in de oververhitting van de splijtstof en de vernietiging van de reactorkern. 

Image

Om 1.24 uur plaatselijke tijd, 40 tot 60 seconden na het begin van het experiment, vonden twee grote explosies plaats in eenheid nr. 4 van de kerncentrale van Tsjernobyl. Volgens sommige onderzoekers van het ongeval was de explosie onvermijdelijk, doordat alle controlestaven uit de actieve zone van de reactor waren verwijderd, in combinatie met het toenemende vermogen van de reactor. Er werd vastgesteld dat de veiligheidssystemen waren uitgeschakeld of zelfs buiten werking waren (wegens de test) op het ogenblik van de eerste explosie. De combinatie van radioactieve stoom en waterstof blies het 1.200 ton wegende deksel van de reactoren en dit vernielde het dak. Na een paar seconden vond een tweede explosie plaats, deze keer veel krachtiger. Volgens verschillende onafhankelijke studies over de ramp van Tsjernobyl was de eerste explosie normaal – chemisch, maar had de tweede explosie, met de verbranding van de snelle neutronen, kenmerken van een kernexplosie met een kracht van 0,3 kiloton (gelijk aan ongeveer 300 ton TNT). Volgens ooggetuigen uit de stad Pripyat werd de eerste explosie gevolgd door een rode gloed en had de tweede explosie een lichtblauwe gloed, waarna een paddenstoelwolk boven de reactor opsteeg.

Image

De kernramp in Tsjernobyl was ook toeval, de reactor had door een andere ploeg, die speciaal was opgeleid voor het uitvoeren van dit soort werkzaamheden. Dit werd echter met negen uur uitgesteld vanwege de aanstaande viering van 1 mei en de elektriciteit die nodig was om het productieplan uit te voeren. Dit uitstel betekende dat het experiment moest worden geleid door andere ploegen dan de ploegen die de voorbereidingen hadden getroffen. De nachtploeg die het experiment uitvoerde, bestond uit minder ervaren operatoren. Onmiddellijk na het ongeval werden de andere reactoren stilgelegd en werd het beheer van de centrale onder crisis regime geplaatst, dat vanuit een bunker onder de kerncentrale van Tsjernobyl werd beheerd (je kunt de controlekamer van de bunker bezoeken tijdens onze rondleiding door de kerncentrale van Tsjernobyl, die je ook kunt toevoegen aan jouw rondleiding van 1 dag Tsjernobyl, 2 dagen Tsjernobyl of een privé rondleiding Tsjernobyl). Het personeel van de kerncentrale van Tsjernobyl miste één ingenieur – Valery Khodemchuk, die verondersteld werd de testresultaten van de circulatiepomp te rapporteren. Hij werd het eerste officiële slachtoffer van de ramp in Tsjernobyl, zijn lichaam werd nooit gevonden.

Tijdlijn van de ramp in Tsjernobyl op 26 april 1986:

 • 1:23 Twee explosies in eenheid 4
 • 1:26 Brandalarm in de kerncentrale van Tsjernobyl
 • 1:28 Aankomst van de brandweer van de kerncentrale van Tsjernobyl
 • 1:35 Aankomst van de brandweer van Pripyat
 • 2:10 Brand geblust in de turbinehal
 • 5:00 Eenheid 3 werd om veiligheidsredenen stilgelegd
 • 6:00 De chemische brigade van het leger arriveert op de Tsjernobyl site – echte stralingsmetingen worden gedaan
 • 6:35 Alle branden geblust op het terrein van de Tsjernobyl kerncentrale. *De verwoeste reactorkern brandt tot 10 mei 1986.

Avond – aankomst van de commissie onder leiding van de wetenschapper Valery Legasov op de plaats van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl

BRANDWEERLIEDEN EN HET LEGER VAN TSJERNOBYL VECHTEN TEGEN DE ONZICHTBARE VIJAND

Radioactief stof begon zich te verspreiden uit de vernielde en brandende vierde reactor van de kerncentrale van Tsjernobyl, waardoor het milieu zowel dichtbij als veraf werd besmet. De eerste stap in de liquidatie van het nucleaire ongeval in Tsjernobyl was het blussen van de brandende reactorhal en het dak van de centrale machinehal. De eerste personen die op de plaats van het ongeval aankwamen, waren de speciale brandweerkorpsen van de kerncentrale van Tsjernobyl. Al snel kwamen brandweerlieden uit de nabijgelegen steden Tsjernobyl, Pripyat en Ivankov te hulp en samen blusten zij het vuur binnen drie uur na de explosie. Maar in het hart van reactor nr. 4 van Tsjernobyl brandde nog steeds een mengsel van splijtstof bevattende massa’s…

De brandweerlieden die bij het ongeval in Tsjernobyl werkten, kenden de oorzaak van de brand niet en bleven dus maar water op de ruïnes van de reactor gieten. Dit verergerde de situatie en verscheidene kleinere explosies volgden, samen met ernstige radioactieve besmettingen.

Na de brand in de verwoeste reactor nr. 4 van Tsjernobyl…

Onmiddellijk nadat de brandweer het vuur in de vierde reactor van de verwoeste kerncentrale van Tsjernobyl had geblust, was de strijd nog niet gestreden. Eigenlijk was hij nog maar net begonnen, want de kern met al het gesmolten materiaal was als kokend magma. Sovjet wetenschappers hadden het leger nodig om te voorkomen dat de situatie zou verergeren. Om te voorkomen dat de radioactiviteit zich verder in de omgeving zou verspreiden, werd de reactor van Tsjernobyl in de weken daarna gevuld met vijfduizend ton boor, dolomiet, zand, klei en loodverbindingen – gegooid vanuit helikopters die boven de vierde reactor van de Tsjernobyl-centrale vlogen. Deze losse materialen doofden het brandende grafiet en absorbeerden radioactieve aërosolen. Twee weken na de meltdown besloten Sovjet-functionarissen het hele verongelukte blok van de centrale te conserveren in een speciale sarcofaag – een betonnen lichaam met een eigen koelsysteem.

Liquidatie in de komende maanden en wie waren de “Chernobyl liquidators”

Het ongeluk in Tsjernobyl veroorzaakte een ongekende reeks gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid. Het grootste deel van het werk werd uitgevoerd door de reservisten van het Rode Leger, een groep  jonge mannen. Na de evacuatie van een straal van 30 kilometer rond de vierde reactor van de centrale van Tsjernobyl, jaagden de jachtploegen op elk dier – gekweekt of wild – om de verspreiding van de besmetting, vooral van stralingstof (aangetroffen op de vacht, later ook op de grassen en ook in hun vlees en beenderen) uit de Tsjernobyl-zone tegen te gaan. Er werden reinigingsstations opgezet voor auto’s, tanks en vrachtwagens die met het ongeval te maken hadden, maar geen van de voertuigen die in de maanden na het ongeval in de zone aankwamen en er hun werk deden, heeft de zone ooit kunnen verlaten. Alle voertuigen werden na gebruik gesloopt en sommige ervan zijn nog verspreid te vinden op de zogenaamde “machine kerkhoven” rond de zone. 

De liquidatie werkzaamheden, die de hoogste prioriteit hadden om de straling te verminderen, met de bouw van de veiligheidsopsluiting (de sarcofaag van Tsjernobyl), brachten tienduizenden mensen naar de zone van Tsjernobyl – de liquidateurs. De meesten van hen waren militairen, politieagenten, chauffeurs, gezondheidsdeskundigen, bouwvakkers en ingenieurs. In totaal waren er meer dan 100.000 van hen in de zone van Tsjernobyl aanwezig, de meesten samengeperst in de stad Tsjernobyl, waar vóór het ongeluk slechts 14.000 mensen woonden. Veel vakmensen die in Pripyat woonden en in de kerncentrale van Tsjernobyl werkten, kwamen ook weer aan het werk, omdat er bij voorkeur bonussen (tot 100.000 Amerikaanse dollar) of flats werden verdiend voor degenen die in het “slagveld” in Tsjernobyl bleven en de centrale van Tsjernobyl hielpen weer in bedrijf te komen. 

Image

De radioactiviteit van Tsjernobyl verspreidde zich over de wereld

De explosie in Tsjernobyl bracht radioactieve stoffen omhoog tot een hoogte van 1,5 kilometer. Op deze hoogte bracht de wind uit het zuidoosten de radioactieve wolk tot in Scandinavië. De wolk vloog over Scandinavië en keerde toen weer terug naar de USSR (Oekraïne). In de loop van de dag van het ongeluk in Tsjernobyl veranderde de windrichting in westelijke richting. De tweede besmette wolk vloog zo via Polen naar Tsjechoslowakije en verder naar Oostenrijk. Daar kaatste hij terug van de Alpen en vloog terug naar Polen. Voor zover we nu weten, zijn er overal  ter wereld radioactieve wolken van Tsjernobyl aanwezig geweest. Besmette wolken vlogen over de hele wereld.


De gebieden die het zwaarst werden getroffen door de radioactieve neerslag van Tsjernobyl waren twee Sovjet-republieken: Oekraïne en Wit-Rusland, deze landen besloten delen van hun land voorgoed te evacueren vanwege de besmetting van het milieu. De fysische wetten van de radioactiviteit speelden een grote rol bij het ontsmettingsproces – het proces van stabilisatie van de onstabiele tot stabielere elementen, zoals het radioactieve jodium 135. (Lees meer over hoe Tsjernobyl veilig werd voor mensen in onze uitleg over VEILIGHEID. Dit element heeft een korte halveringstijd en vrij snel na het ongeval werd het op natuurlijke wijze afgebroken tot onschadelijke stoffen. Vandaag bestaat de radioactieve vervuiling in de zone van Tsjernobyl hoofdzakelijk uit stoffen zoals strontium en cesium – aangezien deze een halveringstijd van 30 jaar hebben. Deze stoffen bleven het nabijgelegen milieu van Tsjernobyl nog tientallen jaren na het ongeval van Tsjernobyl verontreinigen. Isotopen van plutonium en americium zullen waarschijnlijk nog enkele duizenden jaren aanwezig zijn op het grondgebied van de Tsjernobyl-zone. Ze zijn tegenwoordig echter zeer moeilijk te vinden (de stoffen zijn diep in de bodem weggezonken), en hebben dus een verwaarloosbaar stralingseffect voor het menselijk lichaam. Lees meer over straling en wat het eigenlijk is in onze BLOG.

Image

Slachtoffers van Tsjernobyl

Het onderzoek naar de ramp in Tsjernobyl werd officieel afgesloten met het resultaat dat het personeel van de centrale zich niet aan de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften had gehouden. De directeur van de centrale van Tsjernobyl V. P. Bryukhanov en de hoofdingenieur N. M. Fomin werden veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf, de plaatsvervangend hoofdingenieur A.S. Dyatlov werd veroordeeld tot 5 jaar, het hoofd van de reactorkamer A.P. Kovalenko en de ploegchef van de centrale van Tsjernobyl B.V. Rogozhkin 3 jaar en de staatsinspecteur Y.A. Laushkin 2 jaar gevangenisstraf. Meer details over het Tsjernobyl proces kun je vinden in onze blogs. Het hele Tsjernobyl-proces werd gehouden in het Tsjernobyl-cultuurhuis, dat oorspronkelijk een synagoge was (je kunt deze locatie bezoeken tijdens jouw Tsjernobyl-tour). De gebeurtenissen in de V.I. Lenin kerncentrale van Tsjernobyl waren slechts het begin van een nasleep die niet alleen de veiligheidsregels van kernenergie herschreef, maar ook de geschiedenis van de mensheid.

Image
Tsjernobyl in cijfers

 • 10 000 0000 getroffenen in 3 landen
 • 120 000 geëvacueerde mensen uit 100 steden en dorpen
 • 50 000+ km² besmette zone
 • 5000+ mensen nog steeds aan het werk in de Tsjernobyl-zone en de kerncentrale van Tsjernobyl
 • 100 Tsjernobyl-baboesjka’s wonen nog steeds in de zone

De stad Tsjernobyl (Chornobyl – Oekraïens) en het gebied eromheen, Polissya, een vlak dennenbos met veel rivieren en moerassen in het noordelijk deel van Oekraïne, aan de grens met Wit-Rusland. De naam van de stad betekent vertaald: “een plant die alsem heet”, en die ook gemakkelijk te vinden is in het nabijgelegen gebied. Deze plant wordt ook genoemd in de Bijbel en veel christenen geloven dat het trieste lot van het gebied met de Tsjernobyl ramp op een of andere manier was voorzien (voor de volledige profetie download ons gratis e-boek Mythen en Waarheden over Tsjernobyl). Alsem is een bitter kruid met een rijke genezende en ontgiftende werking. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van Absinth.

Officieel heeft de ramp van Tsjernobyl het leven van ongeveer 600.000 mensen getroffen. Officiële documenten verdelen de slachtoffers van straling in verschillende categorieën. De grootste groep bestaat bijvoorbeeld uit 200-240 duizend liquidateurs – reddingswerkers, soldaten die het ontsmettings werk hadden gedaan, brandweerlieden en politieagenten. Daarnaast is er de groep van ongeveer 116 duizend inwoners van de vervuilde gebieden in de buurt van Tsjernobyl. Nog eens 220 duizend mensen werden later geëvacueerd uit de vervuilde gebieden in Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland. Toch wonen er op dit moment nog zo’n 5 miljoen mensen in de vervuilde gebieden. In totaal worden meer dan 10 miljoen mensen geacht ziek te zijn als gevolg van de Tsjernobyl-ramp, waarvan 3,2 miljoen alleen al in Oekraïne (de rest wordt gemeld in Wit-Rusland en Rusland).

Tsjernobyl betekent ‘Alsem’

De stad Tsjernobyl (Chornobyl – Oekraïens) en het gebied eromheen,Polissya, een vlak dennenbos met veel rivieren en moerassen in het noordelijk deel van Oekraïne, aan de grens met Wit-Rusland. De naam van de stad betekent vertaald: “een plant die alsem heet”, en die ook gemakkelijk te vinden is in het nabijgelegen gebied. Deze plant wordt ook genoemd in de Bijbel en veel christenen geloven dat het trieste lot van het gebied met de Tsjernobyl ramp op een of andere manier was voorzien (voor de volledige profetie download ons gratis e-boek Mythen en Waarheden over Tsjernobyl. Alsem is een bitter kruid met een rijke genezende en ontgiftende werking. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van Absinth.

 

Pripyat en het Tsjernobyl ongeluk

Pripyat was ooit een modelstad van de Sovjetregering en werd in 1970 op slechts 3 kilometer afstand van de kerncentrale van Tsjernobyl gebouwd voor de arbeiders en hun gezinnen. Pripyat had alle luxe van een moderne stad: een treinstation, haven, ziekenhuis en zelfs een kermis. Het werd beschouwd als een droom die uitkwam voor een Sovjetburger om te leven in een stad waar er geen tekort was aan levensmiddelen of sommige producten omdat de stad rechtstreeks werd bestuurd door het Ministerie van energie van de USSR in Moskou. De stad trok vooral jonge mensen uit de hele Sovjet-Unie aan, de gemiddelde leeftijd van de inwoners van de stad was slechts 25 jaar.

Aleksey Moskalenko, het voormalige hoofd van de Pripyat politieafdeling, die je kunt ontmoeten tijdens jouw Tsjernobyl tour met ChernobylX, herinnert zich dat het eind april 1986 ongewoon warm was en dat de meerderheid van de inwoners van Pripyat het grootste deel van hun dagen buiten met hun kinderen doorbrachten. Op zaterdag 26 april vonden er 4 bruiloften plaats in Pripyat. In de stad deden geruchten al de ronde dat er een ongeluk was gebeurd in de nabijgelegen kerncentrale van Tsjernobyl, dankzij werknemers en mensen als A. Moskalenko, die een van de ooggetuigen was van de explosie in reactor 4 van de kerncentrale van Tsjernobyl toen hij op patrouille was. De staatsambtenaren hadden de 50.000 inwoners van Pripyat niet gewaarschuwd voor de dreiging van radioactieve besmetting, zij hadden de kinderen alleen maar van school naar huis gestuurd met het advies om thuis te blijven. Ook hadden zij hen geen jodiumpillen verstrekt die zouden hebben geholpen tegen de gevolgen van de straling.

Image

De locoburgemeester van Pripyat, A. Esaulov, herinnert zich dat de toevoer niet voldoende was voor de inwoners en dat het stadsbestuur de regering om een extra toevoer had gevraagd. 

Door het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl was het stralingsniveau duizend maal hoger dan het natuurlijke niveau. De evacuatie van Pripyat vond plaats de dag na het ongeluk – in de middag van 27 april 1986 – toen er voldoende treinen, boten en vooral bussen uit de hele Sovjet-Unie beschikbaar waren. De inwoners van Pripyat mochten alleen het hoognodige meenemen, omdat zij verwachtten drie dagen later terug te keren. Deze informatie werd vrijgegeven om paniek te voorkomen en om te voorkomen dat mensen teveel bagage zouden meenemen. Later besloten de Sovjetautoriteiten dat de stad Pripyat voor altijd leeg moest blijven

Hoe werden de inwoners van Pripyat precies gevraagd te evacueren op 27 april 1986 om 14:00?

Ter attentie van de inwoners van Pripyat! Het gemeentebestuur deelt u mede dat als gevolg van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl, de radioactieve situatie in de stad Pripyat en de omgeving verslechtert. De Communistische Partij, haar ambtenaren en de strijdkrachten nemen de nodige maatregelen om dit tegen te gaan. Niettemin moeten we, om de mensen zo veilig en gezond mogelijk te houden, waarbij de kinderen de hoogste prioriteit hebben, de burgers tijdelijk evacueren naar de dichtstbijzijnde steden in de regio Kiev. 

Om deze redenen zal vanaf 27 april 1986, 14.00 uur, elk flatgebouw kunnen beschikken over een bus, die onder toezicht staat van de politie en de stadsambtenaren. Het is zeer raadzaam uw documenten, enkele vitale persoonlijke bezittingen en een zekere hoeveelheid voedsel, voor het geval dat, mee te nemen. De leidinggevenden van de openbare en industriële inrichtingen van de stad hebben de lijst opgesteld van de werknemers die in Pripyat moeten verblijven om dit goed te laten verlopen. Alle huizen zullen bewaakt worden door de politie tijdens de evacuatieperiode. Kameraden, als u uw woningen tijdelijk verlaat, zorg er dan voor dat u het licht, de elektrische apparaten en het water uit heeft gedaan en de ramen heeft gesloten. Blijf alstublieft kalm tijdens deze kortstondige evacuatie.

Image

Evacuatie van Pripyat

Bij de evacuatie werden eerst de vrouwen en kinderen opgehaald, maar er was een ernstig gebrek aan bussen in dit deel van de Sovjet-Unie. De bussen moesten dus uit andere delen van het land komen om alle 50 duizend inwoners van Pripyat te evacueren. De rij voor de bussen was 20 kilometer lang – wat betekent dat toen de eerste bus uit Pripyat vertrok, de laatste bus de schoorstenen van de kerncentrale van Tsjernobyl niet eens van die afstand kon zien. In minder dan drie uur was de stad leeg en dat zal ze ook altijd blijven. Nadat Pripyat was geëvacueerd, werden tot begin mei andere dorpen in een straal  van 30 kilometer van de reactor geëvacueerd. In 1.840 nederzettingen werden ontsmettingswerkzaamheden uitgevoerd. De verboden zone van Tsjernobyl werd echter pas in 1994 gevormd, toen de inwoners van de laatste dorpen in het westelijke deel ervan werden overgebracht naar nieuwe woongebieden in de regio’s Kiev en Zhytomyr. Meer over de evacuatie in onze BLOG

Image

Tijdens de evacuatie mochten de inwoners van Pripyat geen huisdieren of vee meenemen, omdat de vacht van deze dieren besmet kon zijn met radioactief stof. Om verdere besmetting van het milieu te voorkomen, moesten speciale troepen bovendien alle dieren in de Tsjernobyl-zone liquideren. Op 5 mei was de evacuatie van de mensen die in de verboden zone van Tsjernobyl (een straal van 30 km rond Tsjernobyl) woonden voltooid.

Het leven in Tsjernobyl vandaag

Vandaag is het mensen verboden de zone rond Tsjernobyl te betreden, met uitzondering van ex-ingezetenen die de begraafplaatsen bezoeken of mensen met een vergunning, zoals toeristen en werknemers. Ongeveer 100 mensen (meestal gepensioneerden), de zogenaamde Tsjernobyl baboesjka’s, wonen nog steeds in de verboden zone van Tsjernobyl en worden op de een of andere manier geaccepteerd door het bestuur van de Tsjernobyl-zone, aangezien de meesten van hen deelnamen aan de liquidatie werkzaamheden na de Tsjernobyl-ramp. Je kunt de Tsjernobyl baboesjka’s bezoeken tijdens jouw Tsjernobyl rondreis met ChernobylX en je kunt zien hoe ze leven en hen vragen waarom ze zijn teruggekeerd. 

Naast deze inwoners zijn er ook nog zo’n 3000 arbeiders die onder een speciaal regime vallen en voor de Tsjernobyl-zone zorgen – bosbouwers, brandweerlieden, dosimetrische medewerkers, koks en Tsjernobyl-reisgidsen. Er werken nog ongeveer 2500 mensen in de kerncentrale van Tsjernobyl, ook al is die sinds 2000 volledig stilgelegd. Behalve voor de liquidatie van de splijtstof zorgen deze arbeiders ook voor de stralingsveiligheid en de elektriciteitsstroom van Wit-Rusland naar Oekraïne en vice versa. Een paar duizend arbeiders gingen ook verder met de bouw van de nieuwe sarcofaag, die in 2018 werd voltooid. Meer over de nieuwe veilige opsluiting op onze BLOG.

Pripyat – stad van de geesten

Pripyat is nu een stad van geesten. Ondanks het feit dat er niemand meer woont, heeft het zijn eigen gratie en sfeer. Pripyat is niet aan zijn einde gekomen zoals sommige nabijgelegen dorpen, die onder de grond verdwenen door bulldozers. Borden langs de weg met hun namen en een dorpsplattegrond is het enige wat tegenwoordig nog herinnert aan de verlaten dorpen. 

De politie en het leger bewaken Pripyat, evenals de hele verboden zone van 30 kilometer. Ondanks non-stop bewaking heeft dit roof en plundering niet kunnen voorkomen, dit kwam voornamelijk voor in 1991 na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie toen de zone rond Tsjernobyl minder veilig was. De hele stad Pripyat is geplunderd en er is geen enkele flat die niet is bezocht door dieven, die alle kostbare voorwerpen die er te vinden waren meenamen. De inwoners van Pripyat kregen in 1987 de kans om terug te keren om een deel van hun bezittingen op te halen, slechts een paar zakken, maar slechts een klein percentage van de inwoners deed dat. Een militaire fabriek (genaamd Jupiter) was tot 1997 in bedrijf in de stad; het beroemde zwembad Lazurny was tot 1998 in bedrijf voor de arbeiders in de Tsjernobyl-zone, maar nu is het nog meer geplunderd en verwoest dan de meeste flats of scholen in de stad. In Pripyat was tot 2018 een wasserette voor de arbeiders van de kerncentrale van Tsjernobyl in bedrijf.

Er zijn nog twee delen van de stad die nog in bedrijf zijn: Garages voor vrachtwagens en een diepeput met een pompstation (die water leverde voor de kerncentrale van Tsjernobyl). De spookstad staat vol met geschriften, borden, boeken of foto’s, meestal met Lenin en communistische motieven uit de Sovjet-tijd (dat wil zeggen de jaren 1980). Uitspraken en portretten van Lenin zijn zowat overal – in het Paleis van Cultuur, in het hotel, het ziekenhuis, op het politiebureau en ook in de scholen en kleuterscholen. De wandeling door de stad is als een reis naar het verleden, met het enige verschil dat er geen enkele ziel te bekennen is, zelfs geen fluitende vogels.

Image

Dankzij de historische foto’s en video’s die je op jouw Tsjernobyl tour zullen vergezellen, zul je zelf een beeld kunnen vormen van het glorieuze Sovjet tijdperk toen Pripyat een bloeiende stad was. Een kijkje in de huizen en ruïnes maar vooral in het lot van de inwoners van Pripyat zal je graag worden gegeven door de helden van Tsjernobyl tijdens jouw Tsjernobyl rondleidingen met de kans om alles te vragen waar je nieuwsgierig naar bent. Om je een levendig gevoel van de Sovjet-Unie tijden te geven, bieden wij Sovjet uniformen of een retro auto rit aan op onze Chernobyl tours.

Als je naar Tsjernobyl komt, ben je getuige van het ergste scenario van de mensheid die zichzelf vernietigt in een nucleaire oorlog en tegelijkertijd het beste scenario, waar de natuur floreert in een door mensen gemaakte wereld. Sommige van deze gebouwen zijn overwoekerd met bomen en zijn nauwelijks zichtbaar vanaf de weg. Enkele van de gebouwen zijn ingestort als gevolg van verval en een grote hoeveelheid sneeuw die enkele jaren geleden is gevallen. Over ongeveer 20 jaar zullen er alleen nog maar ruïnes van deze stad over zijn. Er is geen andere plaats zoals deze in de wereld.

Wat is de toekomst van Tsjernobyl?

De verboden zone van Tsjernobyl is een synoniem voor de tragedie en het grootste kernenergie ongeval ter wereld. Na meer dan 35 jaar is het nu een plaats van hoop geworden. Het is de enige plaats ter wereld waar men kan zien hoe Moeder Natuur alles door de mens gemaakt terugneemt. Dit is een van de redenen waarom de 30 kilometer lange zone in 2016 een natuurreservaat is geworden. Je vindt in Tsjernobyl veel wilde dieren die elders in Europa niet vaak samenleven; wolven, herten, zwijnen, schildpadden, bevers en zelfs wilde paarden. Er zijn geen mutaties bij deze dieren gevonden; integendeel, ze hebben een zeer goed geboortecijfer. 

Jij, de toerist, brengt het gebied van Tsjernobyl en met name Pripyat, tot leven. Als de nummer één toeristische trekpleister van Oekraïne is de verboden zone van Tsjernobyl de meest bezochte UrbEx-bestemming op aarde met meer dan 100.000 (2019) Tsjernobyl-toeristen per jaar, zelfs na de daling tijdens de pandemie 2020 (slechts 36 duizend Tsjernobyl-toeristen). Het toerisme van Tsjernobyl heeft een aanzienlijke impact op de lokale economie. Dit kunnen onze lieftallige Tsjernobyl gidsen, Tsjernobyl baboesjka’s, elke kok in Tsjernobyl, of schoonmaaksters in het Tsjernobyl hotel je vertellen. Verwacht geen chique hotel en souvenirwinkels, Tsjernobyl is een militair bewaakt gebied met zijn eigen regels en voorwaarden.

Naast het toerisme speelt energie nog steeds de belangrijkste rol in de Tsjernobyl-zone, zelfs nu de Tsjernobyl-centrale geen elektriciteit meer produceert. De centrale van Tsjernobyl is nu een knooppunt voor de distributie van elektriciteit tussen Oekraïne en Wit-Rusland. Bovendien zijn Chinese investeerders van plan een van de grootste zonne-energiecentrales te bouwen op het grondgebied van de zone van Tsjernobyl, vanwege de infrastructuur van de elektriciteitsleidingen. In de zone van Tsjernobyl is ook de nieuwste opslagplaats voor verbruikte splijtstof in Europa geopend, nu enkel nog voor Oekraïne, later misschien ook voor heel Europa. De nieuwe veilige opsluiting van Tsjernobyl (de nieuwe sarcofaag) zal ons nog eens 100 jaar veiligheid bieden, Oekraïne zal samen met de Europese Unie manieren vinden om niet alleen de oude sarcofaag te ontmantelen en op te ruimen, maar ook alles wat nog over is van reactor nummer 4. Oekraïne wil het erfgoed van Tsjernobyl behouden als toeristische trekpleister voor de hele wereld en wij van ChernobylX steunen Tsjernobyl om deel uit te maken van het werelderfgoed van de UNESCO. De Tsjernobyl-zone en Pripyat veranderen in een openluchtmuseum uit de tijd van de Koude Oorlog. ChernobylX begon zijn missie om jouw wereldbeeld op de proef te stellen al in 2008 – hier is ons verhaal.

Wanneer kom jij jouw Tsjernobyl-verhaal schrijven?

Dit is het teken waar je op hebt gewacht!

You are using an outdated browser. You can update it on this page.